Երկար սպասված լուր.Ովքեր ստանում են թոշակ և նպաստ,այսուհետ ստանալու եք….

Կենսաթոշակի և նպաստների նվազագույն չափը պետք

է գերազանցի պարենային աղքատության նվազագույն շեմը: Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացրել կենսաթոշակի, ծերության նպաստի,կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի, հաշմանդամության նպաստի նվազագույն չափի 50 տոկոս բարձրացման առաջարկ։

Այս մասին նշված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնավարման 100 օրվա վերաբերյալ հաշվետվությունում:Ըստ առաջարկի՝ պարենային աղքատության նվազագույն շեմից ցածր կենսաթոշակի,

ծերության նպաստի, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի, հաշմանդամության նպաստի չափը կենսաթոշակ կամ նպաստ ստացող շուրջ 77 000 շահառուի համար հունվարի 1-ից կդառնա առնվազն 25500 դրամ։

axbyur`https://kreativinfo.ru/2021/01/29/%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b8%d5%be%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%a9%d5%b8/?fbclid=IwAR1VX5GVwJx4fH8Kkk2Ktf7Wt7e3dnfMV5C-r81UME0pAj4YquNtK9d9CR8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *