Այսքան տարի է անց, համացանցում լուսանկարներ հայտնվեց, լրագրողները մտել են Ավետիսյանների բնակարան

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի յոթ անդամների սպանությունից հետո առաջին անգամ լրագրողներին թույլ է տրվել մտնել այն տունը, որտեղ կատարվել էր հանցագործությունը:

«Արմենպրես»-ը ներկայացնում է Ավետիսյանների տանը կատարված լուսանկարները: Ակնկալվում է, որ լրագրողների հետ կխոսեն Ավետիսյանների հարազատները:

Ավետիսյաններիընտանիքի 6 անդամներիսպանությունըտեղիէունեցել 2015 թվականիհունվարի 12-ին՝վաղառավոտյանժամը 06:00-իսահմաններումնրանցմահըվրաէհասելհրազենայինվնասվածքներից։Ավետիսյաններիընտանիքիցողջէրմնացել 6 ամսականփոքրիկը՝ՍերյոժաԱրմենիԱվետիսյանըովկտրողծակողգործիքիցստացածվնասվածքներովտեղափոխվելէրբժշկականկենտրոնայնուհետևյոթօրհետոմահացելԿասկածյալինռուսսահմանապահներըհայտնաբերելենհայթուրքականսահմանըհատելուփորձկատարելիսեւհանձնել 102-րդռուսականբազայիհրամանատարությանը:

2016 թվականիօգոստոսի 23-ինՊերմյակովըդատապարտվելէցմահազատազրկմանՊատժիկրումըհաշվարկվումէ 2015թիհունվարի 13-իցՎալերիՊերմյակովինմեղադրանքէառաջադրվելՀայաստանիՀանրապետությանքրեականօրենսգրքի 104-րդհոդվածի 2-րդմասի1-ին (երկուևավելիանձանցսպանությունըկետով՝երկուեւավելիանձանցդիտավորյալսպանությանհամարՎալերիՊերմյակովնընդունելէառաջադրվածմեղադրանքը:

ՌուսականկողմումհարուցվածքրեականգործովՊերմյակովըդասալքությանեւզենքիապօրինիկրմանհամարդատապարտվելէ 10 տարվաազատազրկման:

AXBYUR`https://haytime.am/fresh/65650/?fbclid=IwAR1L282a3NQvij_7RbtyO_tI0vu6ED9Ci8DGfIWFVxMmKX-k3NmlMTgxiQE

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *